Súbory cookie na našich webových lokalitách používame na zabezpečenie správneho fungovania webovej lokality a na uľahčenie jej optimálneho používania. Ďalším používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie o súboroch cookie získate tu.

X
You appear to be from the USA. Would like to proceed to Products available in the USA?
   

QuikRead go iFOBT

QuikRead go iFOBT je imunochemický test určený na detekciu a kvantitatívne stanovenie okultného krvácania vo vzorkách ľudskej stolice v prípadoch suspektného krvácania z dolnej časti tráviaceho traktu. Meranie sa vykonáva na prístroji QuikRead go, ktorý je prepojiteľný so systémami NIS/LIS.

Všeobecne

S prístrojom QuikRead go poskytuje súprava pripravená k použitiu presné výsledky za menej než 3 minúty.

Výsledky môžu byť zobrazované ako kvantitatívne alebo kvalitatívne.

Pre kvalitatívny test je medzná hodnota Hb15 µg/g stolice (75ng/ml). Pokiaľ  výsledok zodpovedá medznej hodnote alebo bude vyšší je vyhodnotený ako pozitívny.

Pre kvantitatívne meranie je medzná hodnota Hb15 µg/g stolice (75ng/ml), koncentrácie do 200 µg/g stolice (75 - 1000 ng/ml) sú zobrazované ako číselné hodnoty. Vyššie koncentrácie sú zobrazované na displeji ako >200 µg/g ( >1000 ng/ml).

Test QuikRead go iFOBT vám ponúka nasledujúce výhody

Flexibilný

 • Výsledky môžu byť zobrazované ako kvantitatívne alebo kvalitatívne podľa vašeho výberu
 • Kvantitatívne výsledky, množstvo hemoglobínu v stolici, môžu byť podľa voľby užívateľa zobrazené vo formáte ng/ml testovaného roztoku alebo µg/g stolice.
 • Flexibilný pracovný postup, ktorý možno jednoducho používať každý deň.

Spoľahlivý

 • Automatizovaný priebeh testu s minimom manuálnych krokov.
 • Odberová fľaštička, ktorá zaručuje hygienický odber presného množstva vzorky stolice.

Objektívne výsledky

 • Prístrojové vyhodnotenie výsledkov nevyžaduje vizuálnu interpretáciu.

Sledovateľnosť

 • Výsledky testov sú automaticky ukladané do pamäte prístroja, voliteľne tiež aj s identifikáciou užívateľa a/alebo pacienta
 • Prístroj je možné pripojiť k systémom NIS/LIS

Technické údaje

Dostupné produkty
Použitie Na diagnostické použitie in vitro
Metóda

Imunoturbidimetria

Typ vzorky Stolica
Informácie o prístroji

Prístroj QuikRead go 135867

Doba potrebná na stanovenie výsledku Menej než 3 minúty
Čítanie výsledku Uvádzané prístrojom
Skladovanie 2 - 8 °C
Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný

 • Prístroj QuikRead go 135867
 • QuikRead FOB súprava k odberu vzoriek 138822
 • Pozitívna kontrola QuikRead FOB 06027
 • Kvantitatívna kontrola QuikRad FOB 144 675
Registrovaná ochranná známka QuikRead go je registrovaná ochranná známka spoločnosti Orion Diagnostica Oy

Informácie o iFOBT

Okultné krvácanie do tráviaceho traktu je definované ako krvácanie, o ktorom pacient nevie. Samotné okultné krvácanie nie je ochorenie, ale môže byť príznakom ochorenia  tráviaceho traktu.

Normálne fyziologické krvácanie do tráviaceho traktu je u zdravých osôb minimálne. Koncentrácia hemoglobínu v stolici sa líši v závislosti na pohlaví a veku – u mužov je vyššia než u žien a u oboch pohlaví sa s vekom zvyšuje. Silnejšie krvácanie môže byť skryté v stolici. Testy určené na detekciu okultného krvácania vo vzorkách stolice poskytujú informácie o nadmernom krvácaní do tráviaceho traktu a tým upozorňujú na nutnosť dôkladného vyšetrenia pacienta, obvykle kolonoskopiou.

Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný

Súprava k odberu vzoriek QuikRead FOB obsahuje 50 odberových  skúmaviek s pufrom, návod na použitie a pokyny pre pacienta na odber vzorky.

Pozitívna kontrola QuikRead FOB je určená pre kontrolu vysokých koncentrácií Hb pri použití testov QuikRead FOB kvantitatívne a QuikRead go iFOBT. Používa sa ku kontrole kvalitatívnych výsledkov a ku kontrole koncentrácií Hb >1000 ng/ml testovacieho roztoku alebo >200 µg/g stolice pri kvantitatívnom meraní.

Kvantitatívna  kontrola FOB je kontrola kvality určená pre nízke hodnoty koncentrácie Hb pri meraní testov QuikRead FOB kvantitatívne a QuikRead go iFOBT. Kontrola poskytuje pozitívne výsledky pri kvalitatívnom meraní. Pri kvantitatívnom meraní kontrola poskytuje výsledky v rozmedzí koncentrácie Hb, ktorá je uvedená na štítku fľaštičky s kontrolou.

Dokumenty na stiahnutie

QuikRead go iFOBT Sales Sheet (SK)

QuikRead go iFOBT Brief Instruction (SK)

QuikRead go produkty (SK)

Immunochemical Faecal Occult Blood tests (EN)

Videos

QuikRead go iFOBT Test Procedure Video (EN)

 

Príbalové letáky

(Len pre informatívne účely. Poslednú verziu príbalového letáku nájdete vždy v súprave.)

QuikRead go iFOBT IFU (GB, DE, FR, NL) 136189

QuikRead go iFOBT IFU (FI, SE, NO, DK) 136189

QuikRead go iFOBT IFU (CZ, SK, ES, EE) 136189

QuikRead FOB Sampling Set IFU (GB, DE, FR, NL, ES, IT, CZ, SK, HU, PL, SI, SE, NO, DK, FI), 138822

QuikRead FOB Sampling Set Patient IFU, 138822

QuikRead FOB Positive Control IFU (GB, DE, FR, NL, ES, IT, CZ, SK, HU, PL, SI, SE, NO, DK, FI), 06027

QuikRead FOB Control Quantitative (GB, DE, FR, NL, ES, IT, CZ, SK, SI, HU, PL, SE, NO, DK, FI), 144675

QuikRead go iFOBT Control Quantitative (GB, FR, DE, NL, ES, IT, SK, CZ, EE, SI, PL, SE, DK, NO, FI), 152390

Bezpečnostné listy

Bezpečnostné listy v anglickom jazyku nájdete na: QuikRead go iFOBT v časti „Documents and materials“.

V slovenskom jazyku sú dostupné na vyžiadanie na adrese: orion@oriondiagnostica.sk.

Zaujali vás produkt?