Súbory cookie na našich webových lokalitách používame na zabezpečenie správneho fungovania webovej lokality a na uľahčenie jej optimálneho používania. Ďalším používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie o súboroch cookie získate tu.

X

Hodnoty, ciele a vízia

Hodnoty

Vzájomná dôvera a rešpekt
Dôveru a vzájomný rešpekt k práci svojich kolegov považujeme za nevyhnutný základ pre spoluprácu. Dôvera vychádza z plnenia sľubov, rešpekt z pochopenia dôležitosti práce a prínosov druhej strany pre celý proces.

Kvalita, spoľahlivosť a bezpečnosť
Vysoká kvalita, spoľahlivosť a bezpečnosť budú určite stáť v popredí celého nášho jednania. Je teda samozrejmé, že naše postupy, postupy jednotlivcov i celých skupín sú presné a aktuálne.

Zameranie na klienta
Robíme všetko preto, aby sme porozumeli a vyhoveli aktuálnym aj budúcim potrebám našich zákazníkov. Úzka spolupráca a prekračovanie hraníc obmedzujúcich bežné pracovné povinnosti nám umožňujú plne využiť naše skúsenosti v snahe ponúknuť zákazníkom maximum.

Inovácia
Našim cieľom je vyvíjať inovatívne riešenia a pracovné postupy. Hľadanie nových možností aj v každodennej rutine, spolupráca so špecialistami z rôznych oblastí a vkladanie našich skúseností do spoločných projektov sú pre nás výzvou na ceste k lepším riešeniam.

Výsledky
Chceme byť najlepší v našom odbore. Zameriavame sa na vývoj produktov, služieb a riešení, ktoré podporujú pohodu a zdravie. Každý jednotlivec a všetci spoločne sa usilujeme byť najlepší vo všetkom, čo robíme.

Ciele a vízia

Cieľom spoločnosti Orion Diagnostica je zlepšiť efektivitu zdravotníctva a starostlivosti o jednotlivca presadzovaním používania klinických testov a testov na overovanie čistoty povrchov.

Orion Diagnostica je rýchlo rastúca inovatívna spoločnosť ponúkajúca rýchle, cenovo výhodné a jednoducho použiteľné riešenia zamerané hlavne na starostlivosť POCT.

Family_on_the_beach_web