Súbory cookie na našich webových lokalitách používame na zabezpečenie správneho fungovania webovej lokality a na uľahčenie jej optimálneho používania. Ďalším používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie o súboroch cookie získate tu.

X

Orion GenRead C. difficile

Orion GenRead C. difficile je molekulárny test určený na detekciu toxigénneho Clostridium difficile zo vzoriek stolice od pacientov suspektných z infekcie C. difficile (CDI).

Všeobecne

Orion GenRead C. difficile je súprava reagencií pripravená na okamžité použitie, poskytujúca užívateľom rýchle a presné výsledky. Testovacia súprava sa používa v kombinácii s prístrojom Orion GenRead a je vhodná pre laboratóriá rôznych veľkostí.

Vykonanie testu nevyžaduje žiadne špeciálne technické vybavenie ani rozsiahle vedomosti z oblasti molekulárnej diagnostiky. Jednoduchý pracovný postup pozostáva z niekoľkých krokov a možno ho vykonávať priamo zo stolice. 

Interné kontrolné DNA zabezpečuje spoľahlivosť výsledkov a umožňuje sledovať úspešnosť amplifikácie, integritu reagencie a potenciálne inhibítory. Amplifikácia a detekcia cieľovej DNA prebieha na Orion GenRead. Prístroj   je možné pripojiť k systému LIS/HIS.

Systém Orion GenRead je založený na technológii SIBA (Strand Invasion Based Amplification). Technológia je patentovaná spoločnosťou Orion Diagnostica a využíva izotermickú amplifikáciu nukleových kyselín.

Test Orion GenRead C. difficile vám ponúka nasledujúce výhody

Jednoduché použitie

  • Jednoduchá manipulácia so vzorkou
  • Súprava reagencií s farebným kódovaním obsahuje všetky potrebné zložky
  • Interná kontrola integrovaná v každej testovacej skúmavke.

Rýchle výsledky

  • Výsledky k dispozícii už do 1 hodiny
  • Identifikačné údaje možno aktualizovať aj v priebehu merania vzorky

Flexibilita

  • Možnosť testovať až 12 vzoriek súčasne
  • Vhodné pre laboratóriá rôznych veľkostí
  • Nízka časová náročnosť pre obsluhu

Spoľahlivosť

  • Sebestačný prístroj
  • Bez nutnosti špeciálneho laboratórneho školenia

Technické údaje

Dostupné produkty
Použitie Na diagnostické použitie in vitro
Metóda

Izotermická amplifikácia nukleovej kyseliny iNAT založená na technológii SIBA (Strand Invasion Based Amplification

Typ vzorky Stolica
Doba potrebná na stanovenie výsledku Menej ako 1 hodina
Čítanie výsledku Údaje uvádzané prístrojom
Skladovanie 2 - 8 ºC
Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný

Prístroj Orion GenRead

Registrovaná ochranná známka Orion GenRead je registrovaná ochranná známka spoločnosti Orion Diagnostica Oy.

Informácie o Clostridium difficile

Clostridium difficile je gram-pozitívna baktéria spôsobujúca závažné hnačky a iné črevné ťažkosti u starších osôb a pacientov, ktorých mikroflóra bola zničená antimikrobiálnou liečbou. Narušenie normálnej mikroflóry umožňuje proliferáciu C. difficile, čo vedie k širokému spektru klinických príznakov. Môže sa jednať o asymptomatické nosičstvo, hnačku s rôznou závažnosťou až po fulminantný priebeh; niekedy môže infekcia viesť až k fatálnej pseudomembranóznej kolitíde.

Virulencia C. difficile je primárne spôsobovaná dvoma exotoxínmi - klostridiovým toxínom A a B. Tieto toxíny sú kódované príslušnými génmi tcdA a tcdB, ktoré sa spolu s okolitými regulačnými génmi nachádzajú na 19,6kb časti chromozomálnej DNA označovanej ako lokus patogenicity (Palóc).

C. difficile je sporulujúca baktéria, ktorá sa ľahko prenáša medzi pacientmi fekálno-orálnou cestou, kontaminovanými zdrojmi v prostredí alebo na rukách zdravotníckych pracovníkov. Jedná sa o jeden z hlavných zdrojov nozokomiálnych hnačiek a je zodpovedný za značnú morbiditu pacientov a nákladov pre zdravotný systém.

Včasná a rýchla identifikácia infekcie C. difficile je dôležitá pre adekvátnu liečbu pacientov a zavedenie opatrení na kontrolu infekcie a na prevenciu prenosu.

Dokumenty na stiahnutie

Orion GenRead C. difficile Sales Sheet (SK)

Orion GenRead C. difficile Brief Instructions (SK)

Orion GenRead Family Brochure (SK)

Príbalové letáky

(Len pre informatívne účely. Poslednú verziu príbalového letáku nájdete vždy v súprave.)

Orion GenRead C. difficile IFU (GB, DE, FR, NL)

Orion GenRead C. difficile IFU (FI, SE, DK, ES)

Orion GenRead C. difficile IFU (CZ, SK, PL, IT)

Bezpečnostné listy

Bezpečnostné listy v anglickom jazyku nájdete na: Orion GenRead C. difficile v časti „Documents and materials“.

V slovenskom jazyku sú dostupné na vyžiadanie na adrese: orion@oriondiagnostica.sk.

Zaujali vás produkt?