Súbory cookie na našich webových lokalitách používame na zabezpečenie správneho fungovania webovej lokality a na uľahčenie jej optimálneho používania. Ďalším používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie o súboroch cookie získate tu.

X

QuikRead go CRP

QuikRead go CRP je rýchly a jednoduchý test určený na kvantitatívne stanovenie koncentrácie C-reaktívneho proteínu (CRP) v plnej krvi, sére a plazme pomocou prístroja QuikRead go. Test je schopný poskytnúť spoľahlivé výsledky v horizonte niekoľkých minút. Urýchľuje teda stanovenie správnej diagnózy.

Všeobecne

Presné stanovenie koncentrácie C-reaktívneho proteínu (CRP) môže mať v klinickej starostlivosti o pacienta s príznakmi infekcie zásadný význam. Rýchly a jednoducho použiteľný test QuikRead go CRP je možné vykonať priamo u pacienta. Výsledná koncentrácia CRP, dôležitá pre stanovenie diagnózy, bude k dispozícii ihneď. Test QuikRead go CRP vám pomôže zamerať sa na pacientov, u ktorých je vhodné nasadiť antibiotickú liečbu. Takisto vám pomôže pri monitorovaní účinnosti liečby.

Systém QuikRead go je navrhnutý na použitie hlavne v primárnej zdravotnej starostlivosti. Systém je určený k okamžitému použitiu. Skladá sa z prístroja a súpravy reagencií. Poskytuje rýchle a presné výsledky. Lekár si môže vybrať zo širokého spektra testov QuikRead go a maximálne tak využiť možnosti, ktoré systém QuikRead go ponúka.

Test QuikRead go CRP vám ponúka nasledujúce výhody

Spoľahlivé výsledky

 • vysoká kvalita: výsledky sú porovnateľné s výsledkami laboratórnych testov
 • výsledné hladiny CRP sú reprodukovateľné v rozmedzí 5 - 200 mg/l

Rýchle výsledky

 • výsledky k dispozícii do 2 minút

Jednoduché použitie

 • nevyžaduje žiadne manuálne kroky od uživateľa
 • automatická korekcia hematokritu
 • vyšetruje sa zo vzorky kapilárnej krvi, takisto je možné použiť venóznu krv, plazmu alebo sérum

Technické údaje

Dostupné produkty
Použitie Na diagnostické použitie in vitro
Metóda

Imunoturbidimetria

Typ vzorky Plná krv, sérum, plazma
Informácie o prístroji

Prístroj QuikRead go

Doba potrebná na stanovenie výsledku 2 minúty
Čítanie výsledku Údaje uvádzané prístrojom
Skladovanie 2 - 8 ºC
Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný
 • Prístroj QuikRead go 135867
 • Kapiláry 67962, dodávané s produktom 135171
 • Piesty 67966, dodávané s produktom 135171
 • QuikRead CRP kontrola 68296
 • QuikRead go CRP kontrola vysoká 137071
Registrovaná ochranná známka QuikRead go je registrovaná ochranná známka spoločnosti Orion Diagnostica Oy.

Informácie o C-reaktívnom proteíne (CRP)

C-reaktívny proteín (CRP) je proteín akútnej fázy. Syntetizuje sa v pečeni. Tvorba CRP sa vplyvom infekcie, zápalu a tkanivového poškodenia rýchlo zvyšuje. Stanovenie koncentrácie CRP môže mať v klinickej starostlivosti o pacienta s príznakmi infekcie veľký význam. Hladina CRP v kontexte klinického stavu pacienta môže lekárovi napomôcť v diferenciálnej diagnostike medzi bakteriálnymi a vírusovými infekciami a pri racionalizácii antibiotickej liečby. Sledovaním hladiny CRP je tiež možné získať objektívne informácie o reakcii pacienta na liečbu, keďže hladiny CRP pri účinnej liečbe rýchlo klesajú.

Súvisiace produkty

Odporúčame pravidelne používať kontrolné materiály QuikRead kontroly.

K dispozícii sú nasledujúce kontroly:
QuikRead CRP kontrola s približnou koncentráciou 30 mg/l
QuikRead go CRP kontrola vysoká s približnou koncentráciou 85 mg/l

Antibiotiká a CRP

Antibiotiká sú základným kameňom liečby bakteriálnych infekcií. 80 - 90 % antibiotík sa predpisuje v primárnej starostlivosti a až 80 % z nich sa používa na liečbu akútnych infekcií dýchacích ciest. Odhaduje sa, že približne 50 % predpísaných antibiotík nie je potrebných. Aj keď je väčšina akútnych infekcií dýchacích ciest, horných i dolných, spôsobená vírusmi a antibiotiká v týchto prípadoch ponúkajú prinajlepšom skromné výhody, napriek tomu sa často na liečbu týchto stavov používajú. Nepotrebné a nevhodné používanie antibiotík vedie k vzniku a rozšíreniu rezistentných baktérií. Rezistencia na antibiotiká je jedným z hlavných problémov súčasného zdravotníctva. Rezistentné mikróby môžu ohroziť značné množstvo pacientov, ak už infekčné ochorenia nebudú citlivé na bežné prípravky, ktoré sa používajú k ich liečbe. Z toho dôvodu je nutné antibiotiká používať opatrne a iba v prípadoch, kedy je to absolútne nevyhnutné.
V používaní antibiotík v primárnej starostlivosti sú medzi jednotlivými krajinami výrazné rozdiely. Nie je však pravdepodobné, že sú spôsobené rozdielmi vo frekvencii bakteriálnych infekcií. Medzi používaním antibiotík a rozvojom rezistencie na antibiotiká je jasná korelácia. Obmedzenie nevhodného a nadmerného používania antibiotík môže pomôcť spomaliť, alebo dokonca zvrátiť rozvoj rezistencie na antibiotiká.

Test QuikRead go CRP pomáha zdravotníkom zistiť, ktorí pacienti antibiotickú liečbu potrebujú, ale hlavne, ktorí pacienti ju v skutočnosti nepotrebujú. Informácia, či budú mať antibiotiká vplyv na priebeh ochorenia, má zásadný charakter. Test QuikRead go CRP je takisto užitočný pri sledovaní účinkov liečby. Lekár bude môcť vďaka presným informáciám pacientov jednoduchšie uistiť, že symptomatická liečba je v ich prípade dostatočná. Na druhej strane by vysoká hladina CRP nameraná pomocou prístroja QuikRead go poukazovala na to, že ide o bakteriálnu infekciu vyžadujúcu antibiotickú liečbu.

Referencie

Wise R et al. Antimicrobial resistance Is a major threat to public health. BMJ 1998; 317: 609 - 610.

Mölstad S. Reduction in antibiotic prescribing for respiratory tract infections is needed! Scand J Prim Health Care 2003; 21: 196 - 218.

Huovinen P, Cars O. Control of antimicrobial resistance: time for action. The essentials of control are already well known. BMJ 1998; 317: 613 - 614.

Kuyvenhoven MM et al. Outpatient antibiotic prescriptions from 1992 to 2001 in The Netherlands. JAC 2003; 52: 675 - 678.

Arroll B, Kenealy T. Antibiotics for the common cold and acute purulent rhinitis. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD000247.pub2.

Watson RL et al. Antimicrobial Use for Pediatric Upper Respiratory Infections: Reported Practice, Actual Practice, and Parent Beliefs. Pediatrics 1999; 104: 1251 - 1257.

Avorn MD, Solomon DG. Cultural and Economic Factors That (Mis)Shape Antibiotic Use: The Nonpharmacologic Basis of Therapeutics. Ann Intern Med 2000; 133: 128 – 135.

World Health Organization. WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance. Available at http://www.who.int/drugresistance/WHO_Global_Strategy_English.pdf

Bronzwaer SLAM et al. A European Study on the Relationship between Antimicrobial Use and Antimicrobial Resistance. Emerg Inf Dis 2002;8(3): 278 - 282.

Seamark DA et al. Field-testing and validation in a primary care setting of a point-of-care test for C-reactive protein. Ann Clin Biochem 2003; 40: 178 - 180.

Goossens H et al. Outpatient antibiotic use in Europe and association with resistance: a cross-national database study. Lancet 2005; 365: 579 - 587.

Seppälä H et al. The effect of changes in the consumption of macrolide antibiotics on erythromycin resistance in group A streptococci in Finland. N Engl J Med 1997; 337: 441 - 446.

Stephenson J. Icelandic researchers are showing the way to bring down rates of antibiotic-resistant bacteria. JAMA 1996: 275: 175.

Pepys MB. The acute phase response and C-reactive protein. In: Warrell DA, Cox TM, Firth JD, Benz EJ, eds. Oxford Textbook of Medicine, 4th ed. Oxford University Press, 2003. Vol 2, p.150 - 156.

World Health Organization. The evolving threat of antimicrobial resistance. Options for action. 2012. Available at http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503181_eng.pdf

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty a materiály

QuikRead go CRP Data Sheet (SK)

QuikRead go CRP and CRP+Hb Brief Instructions (SK)

QuikRead go produkty (SK)

Instructions for Fingertip Blood Collection (EN)

QuikRead go eLearning (EN)

Videos

QuikRead go CRP Test Procedure Video (EN)

 

YouTube: QuikRead go CRP Test Procedure

Príbalové letáky

(Len pre informatívne účely. Poslednú verziu príbalového letáku nájdete vždy v súprave.)

QuikRead go CRP IFU (FI, SE, NO, DK), 133891, 135172, 135174, 151461

QuikRead go CRP IFU (GB, DE, FR, IT), 135171, 135283, 151461

QuikRead go CRP IFU (ES, PT, NL, GB), 135171, 135283, 151461

QuikRead go CRP IFU (SI, RS, HR, GR), 135171, 135283, 151461

QuikRead go CRP IFU (CZ, SK, HU, PL), 135171, 135283, 151461

QuikRead go CRP Control High IFU (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, HU, PL, SK, SI, SE, NO, DK, FI), 137071

QuikRead CRP Control IFU (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, SK, SI, SE, NO, DK, FI), 68296

Ultrasensitive CRP Control IFU (GB, DE, FR, ES, IT, NL, CZ, SK, SI, SE, NO, DK, FI) 68257

Bezpečnostné listy

Bezpečnostné listy v anglickom jazyku nájdete na: QuikRead go CRP v časti „Documents and materials“.

V slovenskom jazyku sú dostupné na vyžiadanie na adrese: orion@oriondiagnostica.sk.

Často kladené otázky

Je možné súpravy QuikRead CRP použiť na prístroji QuikRead go?
Nie, prístroj QuikRead go je schopný pracovať iba so súpravami QuikRead go CRP. QuikRead go vyžaduje na kyvete čiarový kód, systém QuikRead 101 používa magnetickú kartu.

Prístroj QuikRead go uvádza výsledok > 200 mg/l. Potreboval/-a by som však presnú hladinu CRP. Je ju možné získať?
Ak používate vzorky plazmy/séra, môžete ich pred pridaním do kyvety nariediť 0,9 % roztokom NaCl. Odporúčaný pomer riedenia je 1 + 3. Získaný výsledok nezabudnite vynásobiť hodnotou 4.

Omylom som cez víkend nechal/-a súpravu QuikRead go CRP pri izbovej teplote. Môžem ju stále používať?
Áno, súpravu je možné použiť. Súpravu je možné jeden mesiac skladovať pri izbovej teplote (18 - 25 ºC). Ak ju v pracovnej dobe (7,5 hodín) denne používate pri izbovej teplote a potom skladujete pri teplote 2 - 8 ºC, súprava bude stabilná 3 mesiace.

Môžem so súpravou QuikRead go CRP použiť iné kontroly ako QuikRead CRP Control?
Áno, môžete použiť iné komerčne dostupné kontroly. Prijateľné limity kontrol musia byť definované s presnosťou výsledkov získaných pomocou prístroja QuikRead go. Postup nastavenia hodnoty blanku nemusí byť úspešný, ak použijete kontroly obsahujúce umelé erytrocyty, keďže tieto nehemolyzujú normálne.

Prečo majú jednotlivé zložky súpravy QuikRead go CRP rôzne exspirácie a prečo má celá súprava kratšiu dobu použiteľnosti ako niektoré jej jednotlivé zložky?
Každá zložka súpravy má iné chemické vlastnosti, preto sa doba použiteľnosti jednotlivých zložiek líši. Súprava ako celok má exspiráciu zhodnú so zložkou, ktorá exspiruje najskôr.

Zaujali vás produkt?