Súbory cookie na našich webových lokalitách používame na zabezpečenie správneho fungovania webovej lokality a na uľahčenie jej optimálneho používania. Ďalším používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie o súboroch cookie získate tu.

X

QuikRead go CRP+Hb

QuikRead go CRP+Hb je rýchly diagnostický test určený na kvantitatívne stanovenie koncentrácie C-reaktívneho proteínu (CRP) a hemoglobínu (Hb) z jednej vzorky krvi pomocou prístroja QuikRead go. Systém QuikRead go je navrhnutý na použitie hlavne v primárnej zdravotnej starostlivosti. 

Všeobecne

Presné stanovenie koncentrácie C-reaktívneho proteínu (CRP) môže mať v klinickej starostlivosti o pacienta s príznakmi infekcie zásadný význam. Test QuikRead go CRP+Hb vám pomôže zamerať sa na pacientov, u ktorých je vhodné nasadiť antibiotickú liečbu. Takisto vám pomôže pri monitorovaní účinnosti liečby.

Koncentrácia hemoglobínu predstavuje dôležitú informáciu o stave pacienta v akútnej aj neakútnej starostlivosti. K zmenám koncentrácie hemoglobínu dochádza pri zmenách zdravotného stavu. Preto je meranie hodnoty hemoglobínu jedným z najčastejšie používaných testov.

Pomocou testu QuikRead go CRP+Hb vykonávaného priamo u pacienta budú už v priebehu vyšetrenia k dispozícii výsledky CRP i Hb, na základe ktorých bude možné efektívnejšie stanoviť liečbu.

Test QuikRead go CRP+Hb vám ponúka nasledujúce výhody

Dva výsledky a iba jedna analýza

 • jedna analýza vám poskytne hladinu CRP aj hemoglobínu
 • pri meraní dvoch parametrov nie je nutné používať dva rôzne prístroje
 • meranie CRP v rozmedzí 5 - 200 mg/l a hemoglobínu v rozmedzí 50 - 245 g/l

Použitie prístroja je šetrné pre pacientov

 • z jednej vzorky sa získajú dva výsledky
 • keďže sa odoberá iba jedna vzorka, diskomfort pacienta je výrazne nižší

Jednoduché použitie

 • nevyžaduje žiadne manuálne kroky od užívateľa
 • jednoduchý priebeh testu
 • automatická korekcia hematokritu pri výsledkoch CRP

Technické údaje

Dostupné produkty
Použitie Na diagnostické použitie in vitro
Metóda

Imunoturbidimetria a fotometria

Typ vzorky CRP: plná krv, sérum, plazma
Informácie o prístroji

Prístroj QuikRead go

Doba potrebná na stanovenie výsledku 2 minúty
Čítanie výsledku Údaje uvádzané prístrojom
Skladovanie 2 - 8 ºC
Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný
 • Prístroj QuikRead go 135867
 • QuikRead CRP kontrola 68296
 • QuikRead go CRP kontrola vysoká 137071
 • QuikRead go Hb kontrola 141154
 • Lancety na odber vzorky
Registrovaná ochranná známka QuikRead go je registrovaná ochranná známka spoločnosti Orion Diagnostica Oy

Informácie o C-reaktívnom proteíne (CRP)

CRP (C-reaktívny proteín) je proteín akútnej fázy. Syntetizuje sa v pečeni. Tvorba CRP sa vplyvom infekcie, zápalu a tkanivového poškodenia rýchlo zvyšuje. Stanovenie CRP môže mať v klinickej starostlivosti o pacienta s príznakmi infekcie veľký význam. Hladina CRP v kontexte klinického stavu pacienta môže napomôcť v diferenciálnej diagnostike medzi bakteriálnymi a vírusovými infekciami a pri racionalizácii antibiotickej liečby. Sledovaním hladiny CRP je takisto možné získať objektívne informácie o reakcii pacienta na liečbu, keďže hladiny CRP pri účinnej liečbe rýchlo klesajú.

Informácie o hemoglobíne

Hemoglobín je molekula obsahujúca železo. Prenáša v krvi kyslík. Naviaže na seba v pľúcach kyslík, prenesie ho do tkanív a pri ceste späť do pľúc zozbiera z tkanív oxid uhličitý. Hemoglobín má dôležitú úlohu v metabolickom cykle železa a obsahuje väčšinu funkčného železa v tele.

Ak má pacient anémiu, jeho koncentrácia hemoglobínu alebo erytrocytov je nižšia než odporúčaná hodnota. Anémia môže mať mnoho dôvodov. V západnom svete je však najbežnejším z nich nedostatok železa vedúci k anémii z nedostatku železa. Je nutné nezabúdať, že anémia je príznak, nie ochorenie. Na základe merania koncentrácie hemoglobínu je možné anémiu diagnostikovať. Príčinu anémie je však nutné ďalej vyšetriť.

Referencie

Dacie and Lewis. Practical Haematology, 11th edition, 2012.
HoffBrand and Pettit. Essential Haematology, 3rd edition, 1997.
Ruutu. Rajamäki, Lassila, Porkka. Veritaudit, 3rd edition, 2007.

Ďalšie informácie

Odporúčame pravidelné používanie QuikRead kontroly.

K dispozícii sú nasledujúce kontroly:
QuikRead CRP kontrola s približnou koncentráciou 30 mg/l
QuikRead go CRP kontrola vysoká s približnou koncentráciou 85 mg/l
QuikRead go Hb kontrola

Antibiotiká a CRP

Antibiotiká sú základným kameňom liečby bakteriálnych infekcií. 80 - 90 % antibiotík sa predpisuje v primárnej starostlivosti a až 80 % z nich sa používa na liečbu akútnych infekcií dýchacích ciest. Odhaduje sa, že približne 50 % predpísaných antibiotík nie je potrebných. Aj keď je väčšina akútnych infekcií dýchacích ciest, horných i dolných, spôsobená vírusmi a antibiotiká v týchto prípadoch ponúkajú prinajlepšom skromné výhody, napriek tomu sa často na liečbu týchto stavov používajú. Nepotrebné a nevhodné používanie antibiotík vedie k vzniku a rozšíreniu rezistentných baktérií. Rezistencia na antibiotiká je jedným z hlavných problémov súčasného zdravotníctva. Rezistentné mikróby môžu ohroziť značné množstvo pacientov, ak už infekčné ochorenia nebudú citlivé na bežné prípravky, ktoré sa používajú k ich liečbe. Z toho dôvodu je nutné antibiotiká používať opatrne a iba v prípadoch, kedy je to absolútne nevyhnutné.

V používaní antibiotík v primárnej starostlivosti sú medzi jednotlivými krajinami výrazné rozdiely. Nie je však pravdepodobné, že sú spôsobené rozdielmi vo frekvencii bakteriálnych infekcií. Medzi používaním antibiotík a rozvojom rezistencie na antibiotiká je jasná korelácia. Obmedzenie nevhodného a nadmerného používania antibiotík môže pomôcť spomaliť, alebo dokonca zvrátiť rozvoj rezistencie na antibiotiká.

Test QuikRead go CRP+Hb pomáha zdravotníkom zistiť, ktorí pacienti antibiotickú liečbu potrebujú, ale hlavne, ktorí pacienti ju v skutočnosti nepotrebujú. Informácia, či budú mať antibiotiká vplyv na priebeh ochorenia, má zásadný charakter. Test QuikRead go CRP+Hb je takisto užitočný pri sledovaní účinkov liečby. Lekár bude môcť vďaka presným informáciám pacientov jednoduchšie uistiť, že symptomatická liečba je v ich prípade dostatočná. Na druhej strane by vysoká hladina CRP nameraná pomocou prístroja QuikRead go poukazovala na to, že ide o bakteriálnu infekciu vyžadujúcu antibiotickú liečbu..

Referencie

Wise R et al. Antimicrobial resistance Is a major threat to public health. BMJ 1998; 317: 609 - 610.

Mölstad S. Reduction in antibiotic prescribing for respiratory tract infections is needed! Scand J Prim Health Care 2003; 21: 196 - 218.

Huovinen P, Cars O. Control of antimicrobial resistance: time for action. The essentials of control are already well known. BMJ 1998; 317: 613 - 614.

Kuyvenhoven MM et al. Outpatient antibiotic prescriptions from 1992 to 2001 in The Netherlands. JAC 2003; 52: 675 - 678.

Arroll B, Kenealy T. Antibiotics for the common cold and acute purulent rhinitis. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD000247.pub2.

Watson RL et al. Antimicrobial Use for Pediatric Upper Respiratory Infections: Reported Practice, Actual Practice, and Parent Beliefs. Pediatrics 1999; 104: 1251 - 1257.

Avorn MD, Solomon DG. Cultural and Economic Factors That (Mis)Shape Antibiotic Use: The Nonpharmacologic Basis of Therapeutics. Ann Intern Med 2000; 133: 128 - 135.

World Health Organization. WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance. Available at http://www.who.int/drugresistance/WHO_Global_Strategy_English.pdf

Bronzwaer SLAM et al. A European Study on the Relationship between Antimicrobial Use and Antimicrobial Resistance. Emerg Inf Dis 2002; 8(3): 278 - 282.

Seamark DA et al. Field-testing and validation in a primary care setting of a point-of-care test for C-reactive protein. Ann Clin Biochem 2003; 40: 178 - 180.

Goossens H et al. Outpatient antibiotic use in Europe and association with resistance: a cross-national database study. Lancet 2005; 365: 579 - 587.

Seppälä H et al. The effect of changes in the consumption of macrolide antibiotics on erythromycin resistance in group A streptococci in Finland. N Engl J Med 1997; 337: 441 - 446.

Stephenson J. Icelandic researchers are showing the way to bring down rates of antibiotic-resistant bacteria. JAMA 1996: 275: 175.

Pepys MB. The acute phase response and C-reactive protein. In: Warrell DA, Cox TM, Firth JD, Benz EJ, eds. Oxford Textbook of Medicine, 4th ed. Oxford University Press, 2003. Vol 2, p. 150 - 156.

World Health Organization. The evolving threat of antimicrobial resistance. Options for action. 2012. Available at http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503181_eng.pdf

Dokumenty na stiahnutie

Dokumenty a materiály

QuikRead go CRP+Hb Data Sheet (SK)

QuikRead go CRP and CRP+Hb Brief Instructions (SK)

QuikRead go Produkty (SK)

Instructions for Fingertip Blood Collection (EN)

QuikRead go eLearning (EN)

Videos

QuikRead go CRP Test Procedure Video (EN)

 

YouTube: QuikRead go CRP Test Procedure

Príbalové letáky

(Len pre informatívne účely. Poslednú verziu príbalového letáku nájdete vždy v súprave.)

QuikRead go CRP+Hb IFU (FI, SE, NO, DK), 140067

QuikRead go CRP+Hb IFU (GB, DE, FR, IT), 140068

QuikRead go CRP+Hb IFU (CZ, SK, HU, PL), 140068

QuikRead go CRP+Hb IFU (ES, PT, NL, GB), 140068

QuikRead go CRP+Hb IFU (SI, RS, HR, GR), 140068

QuikRead go CRP Control High IFU (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, HU, PL, SK, SI, SE, NO, DK, FI), 137071

QuikRead go Hb Control IFU (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, HU, PL, SK, SI, SE, NO, DK, FI), 141154

QuikRead CRP Control IFU (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, SK, SI, SE, NO, DK, FI), 68296

Bezpečnostné listy

Bezpečnostné listy v anglickom jazyku nájdete na: QuikRead go CRP+Hb v časti „Documents and materials“.

V slovenskom jazyku sú dostupné na vyžiadanie na adrese: orion@oriondiagnostica.sk.

Často kladené otázky

Otvoril/-a som viečko kyvety, nepoužil/-a som ju však hneď. Ako dlho môžem kyvetu používať?
Kyvetu je nutné použiť do 2 hodín od otvorenia.

Môžem použiť QuikRead CRP kontrolu so súpravou QuikRead go CRP+Hb?
Áno, s testom QuikRead go CRP+Hb je možné používať kontroly QuikRead CRP kontrola a QuikRead go CRP kontrola vysoká. Cieľové hodnoty platia pre test QuikRead go CRP i test QuikRead go CRP+Hb.

Získam hladinu hemoglobínu automaticky pri každom použití testu QuikRead go CRP+Hb?
Áno, pri použití vzoriek plnej krvi automaticky získate hladinu CRP aj hemoglobínu. Ak použijete vzorku plazmy alebo séra, dostanete iba hladinu CRP. Vzorky plazmy a séra totiž neobsahujú erytrocyty, a teda ani žiadny hemoglobín.

Stačí na spoľahlivé stanovenie hladiny hemoglobínu iba jedna kapilárna vzorka (nie dve rovnaké vzorky)?
Zhodnotili sme rozdiely medzi paralelnými vzorkami analyzovanými pomocou testu QuikRead go CRP+Hb a nenašli sme žiadny dôvod, prečo by bolo potrebné použiť dve alebo viac paralelných vzoriek. Hladiny Hb získané pomocou testu QuikRead go CRP+Hb sú porovnateľné s laboratórnymi výsledkami a metódami zlatého štandardu. Stačí im iba jedna vzorka. Vždy je nutné dodržať správnu techniku odberu vzorky.

Zaujali vás produkt?