Súbory cookie na našich webových lokalitách používame na zabezpečenie správneho fungovania webovej lokality a na uľahčenie jej optimálneho používania. Ďalším používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie o súboroch cookie získate tu.

X

QuikRead go iFOBT

QuikRead go iFOBT je imunochemický test určený na detekciu a kvantitatívne stanovenie okultného krvácania vo vzorkách ľudskej stolice v prípadoch suspektného krvácania z dolnej časti tráviaceho traktu. Meranie sa vykonáva na prístroji QuikRead go, ktorý je prepojiteľný so systémami NIS/LIS.

Všeobecne

S prístrojom QuikRead go poskytuje súprava pripravená k použitiu presné výsledky za menej než 3 minúty.

Výsledky môžu byť zobrazované ako kvantitatívne alebo kvalitatívne.

Pre kvalitatívny test je medzná hodnota Hb15 µg/g stolice (75ng/ml). Pokiaľ  výsledok zodpovedá medznej hodnote alebo bude vyšší je vyhodnotený ako pozitívny.

Pre kvantitatívne meranie je medzná hodnota Hb15 µg/g stolice (75ng/ml), koncentrácie do 200 µg/g stolice (75 - 1000 ng/ml) sú zobrazované ako číselné hodnoty. Vyššie koncentrácie sú zobrazované na displeji ako >200 µg/g ( >1000 ng/ml).

Test QuikRead go iFOBT vám ponúka nasledujúce výhody

Flexibilita

 • Kvantitatívne výsledky umožňujú porovnanie s národnými doporučeniami
 • Výsledky môžu byť zohľadnené vzhľadom k veku a pohlaviu každého pacienta alebo k možným rizikovým faktorom
 • Flexibilný pracovný postup, ktorý možno jednoducho začleniť do rutinných procesov v laboratóriách a ordináciách
 • Stabilita vzorky v odberovej skúmavke päť (5) dní pri 18-25°C poskytuje dostatok času pre odber vzorky v domácom prostredí a jeho vrátenia do miesta testovania

Objektivita

 • Kvantitatívne hodnoty v rozmedzí 15–200 μg/g (75–1000 ng/ml)
 • Nastavenie prístroja umožňuje výber kvalitatívneho výsledku s cut-off 15 μg/g
 • Prístroj zobrazí výsledky na displeji

Spoľahlivosť

 • Automatizovaný postup testovania s minimom manuálnych krokov
 • Praktická odberová skúmavka zaručujúca hygienický odber presného množstva vzorky

Preverená kvalita značky Quikread

 • Test nevyžaduje manuálnu kalibráciu
 • Výsledky sú automaticky ukladané do pamäte prístroja 
 • Informácie o užívateľovi a pacientovi môžu byť uložené s výsledkami a v prípade potreby odoslané do LIS/NIS
 • Prepojenie a obojsmerná výmena dát umožňujú centrálne spravovať i niekoľko prístrojov

Technické údaje

Dostupné produkty
Použitie Na diagnostické použitie in vitro
Metóda

Imunoturbidimetria

Typ vzorky Stolica
Informácie o prístroji

Prístroj QuikRead go 135867

Doba potrebná na stanovenie výsledku Menej než 3 minúty
Čítanie výsledku Uvádzané prístrojom
Skladovanie 2 - 8 °C
Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný

Pre súpravu QuikRead go iFOBT 151051

 • Prístroj QuikRead go 135867
 • QuikRead iFOB Sampling Set (50 odberových fľaštičiek) 151052
 • QuikRead FOB Positive Control (kontrolný materiál) 06027
 • QuikRead go iFOBT Control Quantitative (kontrolný materiál) 152390

Pre súpravu QuikRead go iFOBT 136189

 • Prístroj QuikRead go 135867
 • QuikRead FOB Sampling set (50 odberových fľaštičiek) 138822
 • QuikRead FOB Positive Control (kontrolný materiál) 06027
 • QuikRead FOB Control Quantitative (kontrolný materiál) 144675
Registrovaná ochranná známka QuikRead go je registrovaná ochranná známka spoločnosti Orion Diagnostica Oy

Informácie o iFOBT

Okultné krvácanie do tráviaceho traktu je definované ako krvácanie, o ktorom pacient nevie. Samotné okultné krvácanie nie je ochorenie, ale môže byť príznakom ochorenia  tráviaceho traktu.

Normálne fyziologické krvácanie do tráviaceho traktu je u zdravých osôb minimálne. Koncentrácia hemoglobínu v stolici sa líši v závislosti na pohlaví a veku – u mužov je vyššia než u žien a u oboch pohlaví sa s vekom zvyšuje. Silnejšie krvácanie môže byť skryté v stolici. Testy určené na detekciu okultného krvácania vo vzorkách stolice poskytujú informácie o nadmernom krvácaní do tráviaceho traktu a tým upozorňujú na nutnosť dôkladného vyšetrenia pacienta, obvykle kolonoskopiou.

Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný

Odberové fľaštičky QuikRead iFOB Sampling Set a QuikRead FOB Sampling Set na odber vzorky, obsahujú 50 odberových fľaštičiek s pufrom, návod na použitie a pokyny pre pacienta na odber vzorky.

QuikRead FOB Positive Control (pozitívna kontrola) je určená pre kontrolu vysokých koncentrácií Hb pri použití testov QuikRead FOB kvantitatívne a QuikRead go iFOBT. Používa sa na kontrolu kvalitatívnych výsledkov a na kontrolu koncentrácií Hb > 1000 ng/ml testovacieho roztoku alebo > 200 µg/g stolice pri kvantitatívnom meraní.

Kvantitatívne kontroly QuikRead go iFOBT Control Quantitative a QuikRead FOB Control Quantitative sú kontroly kvality určené pre nízke hodnoty koncentrácie Hb pri meraní testov QuikRead FOB kvantitatívne a QuikRead go iFOBT. Kontroly poskytujú pozitívne výsledky pri kvalitatívnom meraní. Pri kvantitatívnom meraní kontroly poskytujú výsledky v rozmedzí koncentrácie Hb, ktorá je uvedená na štítku fľaštičky s kontrolou.

Dokumenty na stiahnutie

QuikRead go iFOBT Sales Sheet (SK)

QuikRead go iFOBT Brief Instruction (SK)

QuikRead go produkty (SK)

Immunochemical Faecal Occult Blood tests (EN)

Videos

QuikRead go iFOBT Test Procedure Video (EN)

 

Príbalové letáky

(Len pre informatívne účely. Poslednú verziu príbalového letáku nájdete vždy v súprave.)

QuikRead go iFOBT IFU (GB, DE, FR, EE) 151051

QuikRead go iFOBT IFU (FI, SE, NO, DK) 151051

QuikRead go iFOBT IFU (CZ, SK, ES, NL) 151051

QuikRead FOB Sampling Set IFU (GB, DE, FR, NL, ES, IT, CZ, SK, HU, PL, SI, SE, NO, DK, FI), 138822

QuikRead FOB Sampling Set Patient IFU, 138822

QuikRead FOB Positive Control IFU (GB, DE, FR, NL, ES, IT, CZ, SK, HU, PL, SI, SE, NO, DK, FI), 06027

QuikRead FOB Control Quantitative (GB, DE, FR, NL, ES, IT, CZ, SK, SI, HU, PL, SE, NO, DK, FI), 144675

QuikRead go iFOBT Control Quantitative (GB, FR, DE, NL, ES, IT, SK, CZ, EE, SI, PL, SE, DK, NO, FI), 152390

Bezpečnostné listy

Bezpečnostné listy v anglickom jazyku nájdete na: QuikRead go iFOBT v časti „Documents and materials“.

V slovenskom jazyku sú dostupné na vyžiadanie na adrese: orion@oriondiagnostica.sk.

Zaujali vás produkt?