Súbory cookie na našich webových lokalitách používame na zabezpečenie správneho fungovania webovej lokality a na uľahčenie jej optimálneho používania. Ďalším používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie o súboroch cookie získate tu.

X

QuikRead go prístroj

Prístroj QuikRead go je kompaktné, plne automatické zariadenie slúžiace na kvantitatívne a kvalitatívne meranie. Používa sa v kombinácii so súpravami reagencií QuikRead go. Systém QuikRead go pozostávajúci z prístroja a súprav pripravených na okamžité použitie je navrhnutý na použitie v primárnej zdravotnej starostlivosti. Prístroj je možné pripojiť k nemocničným/laboratórnym, informačným systémom.

Všeobecne

Nádväznosť výsledkov testov zaručuje vysokú kvalitu a spoľahlivosť. Užívateľské rozhranie prístroja umožňuje personalizáciu širokého spektra nastavení. Na výber je 19 jazykov, jednoducho je možné pridávať identifikačné informácie pacienta a/alebo obsluhy a kombinovať prístroj s príslušenstvom ako čítačka čiarových kódov a tlačiareň.
Jednoduché použitie, rýchlosť a spoľahlivosť výsledkov robia zo systému QuikRead go cenný nástroj pre každodenné použitie zdravotníckych pracovníkov.

Prístroj QuikRead go ponúka nasledujúce výhody

Jednoduché použitie

 • Intuitívne užívateľské rozhranie
 • Interaktívna dotyková obrazovka, ktorá užívateľov sprevádza pracovným postupom pomocou animácií

Minimálna ručná práca

 • Automatické miešanie a pridávanie činidla do predplnených kyviet
 • Výsledky sú automaticky ukladané do vnútornej pamäte prístroja a je možné k nim pripojiť aj identifikačné údaje užívateľa a/alebo pacienta

Pripojenie

 • Tri štandardné USB vstupy, ktoré umožňujú pripojenie pamäťových médii (flash disk, pamäťová karta), tlačiarne alebo čítačky čiarových kódov
 • Je pripojiteľný k LIS/HIS

Technické údaje

Dostupné produkty
Použitie Na diagnostické použitie in vitro
Metóda

Imunoturbidimetria a fotometria

Typ vzorky Závislé na analyte
Informácie o prístroji

Prístroj QuikRead go

27 cm x 15,5 cm x 14,5 cm

Doba potrebná na stanovenie výsledku Závislá na analyte: 2 až 4 minúty
Čítanie výsledku Údaje uvádzané prístrojom
Senzitivita

Závislé na analyte

Špecificita

Závislé na analyte

Skladovanie Teplota okolia v priebehu transportu a skladovania musí byť od 2 °C do 35 °C
Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný

Súpravy reagencii

Registrovaná ochranná známka QuikRead go je registrovaná ochranná známka spoločnosti Orion Diagnostica Oy.

O prístroji

Prístroj QuikRead go je fotometer schopný merať kvantitatívne alebo kvalitatívne výsledky. Bol skonštruovaný a kalibrovaný pre fotometrické a turbidimetrické merania a sprevádza užívateľa meraním pomocou zobrazovania sérií správ a animácií. 
Prístroj QuikRead go meria absorbanciu roztoku v kyvete a na základe prednastavených kalibračných údajov testu uložených na štítku jednotlivých kyviet súpravy konvertuje hodnotu absorbancie na koncentráciu alebo pozitívny/negatívny výsledok.

Pripojenie – všeobecné informácie

Prístroj QuikRead go je možné pripojiť k laboratórnym informačným systémom za použitia jednosmerného alebo obojsmerného pripojenia.

Jednosmerné pripojenie

Prístroj QuikRead go je možné pripojiť do akéhokoľvek systému, ktorý je schopný komunikovať s prístrojom QuikRead go pomocou ASTM protokolu. Za týmto účelom však systém vyžaduje ASTM ovládač pre QuikRead go.

Po ukončení priebehu merania, prístroj QuikRead go automaticky odošle ASTM správu obsahujúcu nasledujúce informácie:

 • ID pacienta (pokiaľ je voľba ID pacienta zapnutá)
 • ID merania
 • Informácie o parametre / teste
 • Výsledok vrátane jednotiek
 • ID operátora (pokiaľ je voľba ID operátora zapnutá)
 • Čas a dátum merania
 • Názov systému a jeho výrobné číslo

Obojsmerné pripojenie

Prístroj QuikRead go je možné pripojiť k systémom, ktoré sú schopné komunikovať s prístrojom QuikRead go pomocou štandardu POCT1-A2. Za týmto účelom však systém vyžaduje POCT1-A2 ovládač pre QuikRead go.

Po ukončení priebehu merania, prístroj QuikRead go automaticky odošle POCT1-A2 správu obsahujúcu nasledujúce informácie:

 • ID pacienta
 • ID merania
 • Informácie o parametre / teste
 • Výsledok vrátane jednotiek
 • ID operátora (pokiaľ je voľba ID operátora zapnutá)
 • Čas a dátum merania
 • Názov systému a jeho výrobné číslo

Ďalej obojsmerné pripojenie umožňuje vzdialenú správu prístroja a uživateľov.

Možnosti obojsmerného pripojenia:

 • Stiahnutie zoznamu pacientov
 • Spravovanie zoznamu operátorov
 • Zamknutie / Odomknutie prístroja
 • Doplnenie výsledkov pacienta / kontroly kvality komentárom
 • Odoslanie správ správcom
 • Odoslanie informácií o chybách a oznámeniach prístroja
 • Nastavenie rozsahu kontroly kvality
 • Nastavenie času
 • Zmena nastavenia
 • Aktualizácia softwaru

Pripojenie

Prístroj QuikRead go je možné pripojiť k akémukoľvek systému, ktorý je schopný komunikovať s prístrojom QuikRead go pomocou protokolu ASTM. Za týmto účelom systém vyžaduje ovládač pre prístroj QuikRead go.

Po meraní odošle prístroj QuikRead go automaticky správu ASTM s nasledujúcimi informáciami:

 • ID pacienta (ak je ID pacienta zapnuté)
 • Číslo merania
 • Informácie o analyte / ID testu
 • Výsledok a jednotka výsledku
 • ID obsluhy (ak je ID obsluhy zapnuté)
 • Čas a dátum merania
 • Názov systému a sériové číslo

Podrobnejšie technické informácie

Prístroj má predprogramovaný mikroprocesor, ktorý riadi kroky meraní a spracovaní dát. Identifikácia testu, časové údaje a kalibračná krivka alebo hodnota cut-off sú uložené na čiarovom kóde na každej kyvete. Mikroprocesor po aktivácii štítkom na kyvete riadi všetky kroky merania a vykonáva absorbanciu vzorky do jednotiek koncentrácie alebo na hodnoty cut-off.

Fotometer

Fotometer QuikRead go pozostáva z meracej komôrky, troch LE diód a svetelných detektorov. Fotometer bol skonštruovaný a kalibrovaný pre fotometrické a turbidimetrické merania.

Dotykový dispej

Práca užívateľa s prístrojom je založená na jednoduchej dotykovej obrazovke. Ovláda sa pomocou dotykových tlačidiel, ktoré sa objavujú na obrazovke. Prístroj sprevádza užívateľa ako vykonať jednotlivé kroky merania a zobrazuje výsledky testov a chybové hlásenia.

• 4-vodičový rezistívny
• Veľkosť displeja: 116,16 x 87,12 mm
• Rozlíšenie: 640 x 480 pixelov

Rozmery a požiadavky na napájanie

• Hmotnosť: 1,7 kg bez zdroja napájania
• Veľkosť: 27 x 15,5 x 14,5 cm
• Požiadavky na napájanie:
- 100 - 240 V AC
- 50 - 60 Hz zdroj napájania alebo akumulátorová jednotka, spotreba energie 8 W
• Zdroj napájania: dodávaný s prístrojom
• Akumulátorová jednotka: dodávaná samostatne. Nezabúdajte, že je možné používať iba akumulátorovú jednotku dodávanú s prístrojom QuikRead go (kat. č. 136205 akumulátorová jednotka QuikRead go).

Softvér prístroja

Prístroj sa dodáva priamo pripravený na použitie. Pred použitím nie je nutné inštalovať žiadny softvér. Aktualizácie softvéru je možné načítať z  USB kľúča.

Identifikácia prístroja

Každý prístroj QuikRead go má svoje výrobné číslo, ktoré je uvedené na štítku na spodnej strane prístroja.

Pamäť

Prístroj QuikRead go má internú pamäť pre archiváciu výsledkov, a to samostatne pre vzorky pacientov a vzorky kontroly kvality. Výsledky sa uvádzajú na obrazovke, je možné ich vytlačiť na tlačiarni QuikRead go alebo odoslať na USB kľúč ako súbor .CSV.

Zdroj napájania

Sieťový adaptér sa dodáva s prístrojom. Okrem toho môže prístroj ako zdroj napájania použiť akumulátorovú jednotku. Spínač vo vnútri konektora kábla sa automaticky prepne z akumulátorového napájania na napájanie z elektrickej siete. Akumulátorová jednotka systému QuikRead go sa predáva samostatne (kat. č. 136205).

Sériové pripojenie

Konektor RJ-45 je možné použiť na pripojenie k nemocničnému/laboratórnemu informačnému systému pomocou špeciálneho kábla. Miestni predajcovia vám poskytnú ďalšie detaily.

Uzemnenie: kolík 4
Prijímané údaje: kolík 7 Odosielané údaje: kolík 5

QuikRead_go_Instrument_Male_connector_web

QuikRead_go_Instrument_Pin_and_signal_direction_web

USB pripojenie

Prístroj disponuje tromi USB konektormi typu A. Tieto konektory je možné použiť na pripojenie tlačiarne, čítačky čiarových kódov a USB kľúča.

Tlačiareň pre systém QuikRead go

Tlačiareň Dymo label writer 400/450 je možné použiť na vytlačenie nameraných výsledkov na štítky. Tlačiareň sa pripája k jednému z portov USB.

Čítačka čiarových kódov pre systém QuikRead go

Čítačku čiarových kódov Opticon OPR-3201 je možné použiť na jednoduché načítanie ID pacienta a/alebo ID obsluhy. Pripojte čítačku čiarových kódov k jednému z portov USB.

Dokumenty na stiahnutie

QuikRead go Instrument Data Sheet (SK)

QuikRead go Connectivity Datasheet (EN)

QuikRead go produkty (SK)

QuikRead go eLearning (EN)

Videos

QuikRead go - Getting started (EN)

 

Video na YouTube: QuikRead go Instrument Getting started

QuikRead go - Measurement flow (GB)

 

Video na YouTube: QuikRead go Instrument Measurement flow

QuikRead go - Settings (GB)

 

Video na YouTube: QuikRead go Instrument Settings

QuikRead go - Accessories (GB)

 

Video na YouTube: QuikRead go Instrument Accessories

Príbalové letáky

(Len pre informatívne účely. Poslednú verziu príbalového letáku nájdete vždy v súprave.)

QuikRead go Instrument IFU (FI, SE, NO, DK), 135867

QuikRead go Instrument IFU (CZ, SK, HU, PL), 135867

QuikRead go Instrument IFU (GB, DE, FR, IT), 133893

QuikRead go Instrument IFU (SI, RS, HR, GR), 133893

QuikRead go Instrument IFU (ES, PT, NL), 133893

Aktualizácia softvéru QuikRead go

Často kladené otázky

Akú pravidelnú údržbu vyžaduje prístroj QuikRead go?
Prístroj QuikRead go bol koncipovaný tak, aby bol maximálne užívateľsky príjemný a aby nevyžadoval žiadnu pravidelnú údržbu. Prístroj je kalibrovaný z výroby. Správna funkcia prístroja je pri každom meraní preverovaná interným kontrolným programom. Kalibračné dáta, ktoré definujú pre každý test kalibračnú krivku alebo hraničnú hodnotu, sú uvedené na etikete kyvety.

Ako je možné prístroj čistiť?
Vonkajšie časti prístroja je možné očistiť tkaninou nepúšťajúcou vlákna navlhčenou vo vode. V prípade potreby je možné použiť jemný čistiaci prostriedok. Na okraje obrazovky, meracej komôrky ani konektorov sa nesmie dostať žiadna tekutina. Nepoužívajte organické rozpúšťadlá ani korozívne látky.
Rozliaty, potenciálne infekčný materiál, okamžite odstráňte absorbčnými papierovými utierkami a kontaminované miesto otrite štandardnou dezinfekciou alebo 70 % etylalkoholom. Materiál použitý pri čistení (vrátane rukavíc) zlikvidujte ako biologicky nebezpečný odpad.

Je softvér nutné aktualizovať?
Prístroj QuikRead go má nainštalovaný vlastný softvér. Nové verzie sa vydávajú pri uvedení nových možností, ako napríklad nové analyty, ďalšie spôsoby pripojenia prístroja k laboratórnym informačným systémom, rozšírenie pamäti výsledku alebo zlepšenie funkčnosti. Ak chcete používať nové funkcie, bude nutné softvér prístroja aktualizovať. Ak chcete prístroj QuikRead go naďalej používať ako predtým a nepotrebujete žiadne nové funkcie, softvér aktualizovať nemusíte.

V akej forme sa dodávajú aktualizácie softvéru?
Nový softvér si môžete objednať u miestneho dodávateľa, ktorý vám najnovšiu verziu doručí na USB kľúči. Softvér je možné jednoducho aktualizovať pomocou užívateľského rozhrania prístroja nasledujúcim spôsobom:
Nastavenia => Priebeh merania => Údržba => Aktualizácia softvéru
Postupujte podľa pokynov uvedených na obrazovke.

Zaujali vás produkt?