Súbory cookie na našich webových lokalitách používame na zabezpečenie správneho fungovania webovej lokality a na uľahčenie jej optimálneho používania. Ďalším používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie o súboroch cookie získate tu.

X

QuikRead 101 prístroj

Prístroj QuikRead 101 je jednoducho použiteľný diagnostický systém určený pre použitie v POCT. Systém QuikRead sa skladá z prístroja QuikRead 101, presného dávkovača a rôznych reagenčných súprav QuikRead. Prístroj má zabudovanú sériovú prípojku na pripojenie k externej tlačiarni alebo osobnému počítaču a je možné ho používať v kombinácii s čítačkou čiarových kódov.

Všeobecne

Prístroj QuikRead 101 poskytuje kvantitatívne alebo aj kvalitatívne výsledky. Sprevádza užívateľa meraním pomocou rady správ a pokynov zobrazujúcich sa na displeji prístroja. Fotometer zmeria absorbanciu a prekonvertuje ju na základe prednastavených kalibračných údajov súpravy na koncentrácie pozitívneho/negatívneho výsledku. Kalibračné údaje jednotlivých súprav sú uložené na magnetickej karte dodávanej so súpravou. Informácie sú z magnetickej karty do prístroja prenášané jej pretiahnutím cez čítaciu zónu prístoja. Prístroj môže byť napájaný batériami alebo striedavým prúdom prostredníctvom transformátora dodávaného s prístrojom.

Prístroj QuikRead 101 ponúka nasledujúce výhody

Spoľahlivé výsledky

 • Presnosť a spoľahlivosť, porovnateľnosť s laboratórnymi systémami
 • Jednoduchá identifikácia pacienta a pripojenie k systémom zaisťujúcim spracovanie údajov
 • Reprodukovateľné výsledky

Rýchle výsledky

 • Výsledky v priebehu niekoľkých minút, presne, keď ich potrebujete
 • Nie je nutné čakať na výsledky z laboratória

Jednoduché použitie

 • Jednoduchá obsluha
 • Nevyžaduje žiadne špeciálne laboratórne schopnosti
 • Robustný: nevyžaduje technickú údržbu

Výber niekoľkých testov

 • Stanove CRP umožňuj rýchle rozhodnutia
 • Stanovenie U-Alb a FOB je využívané pri screeningových programoch

Technické údaje

Dostupné produkty
Použitie Na diagnostické použitie in vitro
Metóda

Imunoturbidimetria a fotometria

Typ vzorky Závislé na analyte
Doba potrebná na stanovenie výsledku Závislá na analyte, 2 - 5 minút
Čítanie výsledku Prístroj zobrazí výsledok na displeji
Senzitivita

Závislé na analyte

Špecificita

Závislé na analyte

Skladovanie Teplota okolia v priebehu skladovania musí byť od 15 °C do 35 °C
Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný
 • 1 ml dávkovač pufru pro U-Alb 05560
Registrovaná ochranná známka QuikRead je registrovaná ochranná známka spoločnosti Orion Diagnostica Oy.

O prístroji

Prístroj QuikRead 101 je fotometer schopný poskytovať kvantitatívne alebo kvalitatívne výsledky. Bol skonštruovaný a kalibrovaný pre fotometrické a turbidimetricé merania a prevedie vás meraním pomocou správ zobrazovaných na displeji. Prístroj QuikRead 101 meria absorbanciu roztoku v kyvete a na základe prednastavených kalibračných údajov testu uložených na magnetickej karte súpravy konvertuje hodnotu absorbancie na koncentráciu pozitívneho alebo negatívneho výsledku.

Pripojenie

Prístroj QuikRead 101 je možné pripojiť k akémukoľvek systému, ktorý je schopný komunikovať s prístrojom QuikRead 101 pomocou protokolu ASTM. Za týmto účelom systém vyžaduje ovládač pre prístroj QuikRead 101.

Pred pripojením je prístroj QuikRead 101 nutné nakonfigurovať pomocou samostatného počítačového programu nazývaného QuikRead 101 QuikLink Setup Wizard.

Dokumenty na stiahnutie

Často kladené otázky

Akú pravidelnú údržbu vyžaduje prístroj QuikRead 101?
Prístroj QuikRead 101 bol skonštruovaný tak, že jeho používanie si nevyžaduje žiadnu údržbu. Prístroj je nakalibrovaný vo výrobe a jeho správna funkcia je kontrolovaná pred a po meraní. Kalibračné dáta pre každú súpravu sú definované úplnou kalibračnou krivkou alebo hodnotou cut-off a sú uložené na magnetickej karte dodávanej so súpravou.

Ako je možné prístroj čistiť?
Vonkajšie časti prístroja je možné očistiť tkaninou nepúšťajúcou vlákna navlhčenou vo vode. V prípade potreby je možné použiť jemný čistiaci prostriedok. Na okraje meracej komôrky ani konektorov sa nesmie dostať žiadna tekutina. Nepoužívajte organické rozpúšťadlá ani korozívne látky.
Rozliaty potenciálne infekčný materiál okamžite odstráňte absorbčnými papierovými utierkami a kontaminované miesto otrite štandardnou dezinfekciou alebo 70 % etylalkoholom. Materiál použitý pri čistení (vrátane rukavíc) zlikvidujte ako biologicky nebezpečný odpad.

Zaujali vás produkty?