Súbory cookie na našich webových lokalitách používame na zabezpečenie správneho fungovania webovej lokality a na uľahčenie jej optimálneho používania. Ďalším používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie o súboroch cookie získate tu.

X

QuikRead CRP

Test QuikRead CRP je určený na kvantitatívne stanovenie koncentrácie C-reaktívneho proteínu (CRP) v plnej krvi, plazme a sére pomocou prístroja QuikRead 101. Tento jednoduchý a odolný systém poskytuje opakovane overiteľné výsledky za niekoľko minút.

Všeobecne

Stanovenie koncentrácie CRP môže mať v klinickej starostlivosti o pacienta s príznakmi infekcie veľký význam. CRP sa normálne nachádza v krvi zdravých ľudí v nízkych koncentráciách. Koncentrácie CRP sa významne zvyšujú v prípade bakteriálnych infekcií. Vírusové infekcie vedú za normálnych okolností iba k miernemu zvýšeniu hladín a niekedy sa dokonca žiadne zvýšenie neobjaví.

QuikRead CRP je jednoduchý test určený na kvantitatívne stanovenie CRP. Systém, pozostávajúci z malého prístroja a súpravy priamo pripravenej na použitie, je navrhnutý na použitie v primárnej zdravotnej starostlivosti.  Pomocou tohto testu vykonávaného priamo u pacienta bude výsledok k dispozícii už v priebehu vyšetrenia. Na základe týchto informácií je možné stanoviť antibiotickú liečbu.

Test QuikRead CRP vám ponúka nasledujúce výhody

Spoľahlivosť

  • Presnosť porovnateľná s laboratórnym testom
  • Výsledné hladiny CRP sú reprodukovateľné v rozmedzí 8 - 160 mg/l

Rýchlosť

  • Výsledok je k dispozícii, keď ho potrebujete - za menej ako 3 minúty

Jednoduché použitie

  • Systém sa jednoducho obsluhuje, zvládne to aj personál bez skúseností s prácou v laboratóriu
  • Základom je vzorka kapilárnej krvi z malého vpichu do prsta (prípadne zo séra alebo plazmy)
  • Kalibrácia na magnetickej karte

Technické údaje

Dostupné produkty
Použitie Na diagnostické použitie in vitro
Metóda

Imunoturbidimetria

Typ vzorky Plná krv, sérum, plazma
Informácie o prístroji

Prístroj QuikRead

Doba potrebná na stanovenie výsledku 3 minúty
Čítanie výsledku Údaje uvádzané prístrojom
Skladovanie 2 - 8 ºC
Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný
  • Prístroj QuikRead 06078
  • Kapiláry 67962, dodávané s produktom 134191 a 67961
  • Piesty 67966, dodávané s produktom 134191 a 67961
  • QuikRead CRP kontrola 68296
Registrovaná ochranná známka QuikRead je registrovaná ochranná známka spoločnosti Orion Diagnostica Oy

Informácie o C-reaktívnom proteíne (CRP)

CRP (C-reaktívny proteín) je proteín akútnej fázy. Syntetizuje sa v pečeni. Tvorba CRP sa vplyvom infekcie, zápalu a tkanivového poškodenia rýchlo zvyšuje. Stanovenie koncentrácie CRP môže mať v klinickej starostlivosti o pacienta s príznakmi infekcie veľký význam. Hladina CRP v kontexte klinického stavu pacienta môže napomôcť v diferenciálnej diagnostike medzi bakteriálnymi a vírusovými infekciami a pri racionalizácii antibiotickej liečby. Sledovaním hladiny CRP je takisto možné získať objektívne informácie o reakcii pacienta na liečbu, keďže hladiny CRP pri účinnej liečbe rýchlo klesajú.

Súvisiace produkty

Odporúčame pravidelné používanie kontrol QuikRead Control.

K dispozícii sú nasledujúce kontroly:
QuikRead CRP Control s približnou koncentráciou 30 mg/l

Antibiotiká a CRP

Antibiotiká sú základným kameňom liečby bakteriálnych infekcií. 80 - 90 % antibiotík sa predpisuje v primárnej starostlivosti a až 80 % z nich sa používa na liečbu akútnych infekcií dýchacích ciest. Odhaduje sa, že približne 50 % predpísaných antibiotík nie je potrebných. Aj keď je väčšina akútnych infekcií dýchacích ciest, horných i dolných, spôsobená vírusmi a antibiotiká týchto prípadoch ponúkajú prinajlepšom skromné výhody, napriek tomu sa  často na liečbu týchto stavov používajú. Nepotrebné a nevhodné používanie antibiotík vedie k vzniku a rozšíreniu rezistentných baktérií. Rezistencia na antibiotiká je jedným z hlavných problémov súčasného zdravotníctva. Rezistentné mikróby môžu ohroziť značné množstvo pacientov, ak už infekčné ochorenia nebudú citlivé na bežné prípravky, ktoré sa používajú k ich liečbe. Z toho dôvodu je nutné antibiotiká používať opatrne a iba v prípadoch, kedy je to absolútne nevyhnutné.

V používaní antibiotík v primárnej starostlivosti sú medzi jednotlivými krajinami výrazné rozdiely. Nie je však pravdepodobné, že sú spôsobené rozdielmi vo frekvencii bakteriálnych infekcií. Medzi používaním antibiotík a rozvojom rezistencie na antibiotiká je jasná korelácia. Obmedzenie nevhodného a nadmerného používania antibiotík môže pomôcť spomaliť, alebo dokonca zvrátiť rozvoj rezistencie na antibiotiká.

Test QuikRead CRP pomáha zdravotníkom zistiť, ktorí pacienti antibiotickú liečbu potrebujú, ale hlavne, ktorí pacienti ju v skutočnosti nepotrebujú. Informácia, či budú mať antibiotiká vplyv na priebeh ochorenia, má zásadný charakter. Test QuikRead CRP je takisto užitočný pri sledovaní účinkov liečby. Lekár bude môcť vďaka presným informáciám pacientov jednoduchšie uistiť, že symptomatická liečba je v ich prípade dostatočná. Na druhej strane by vysoká hladina CRP nameraná pomocou systému QuikRead poukazovala na to, že ide o bakteriálnu infekciu vyžadujúcu antibiotickú liečbu.

Referencie

Wise R et al. Antimicrobial resistance Is a major threat to public health. BMJ 1998; 317: 609 - 610.

Mölstad S. Reduction in antibiotic prescribing for respiratory tract infections is needed! Scand J Prim Health Care 2003;21: 196 - 218.

Huovinen P, Cars O. Control of antimicrobial resistance: time for action. The essentials of control are already well known. BMJ 1998; 317: 613 - 614.

Kuyvenhoven MM et al. Outpatient antibiotic prescriptions from 1992 to 2001 in The Netherlands. JAC 2003; 52: 675 - 678.

Arroll B, Kenealy T. Antibiotics for the common cold and acute purulent rhinitis. The Cochrane Database of Systematic Reviews 2005, Issue 3. Art. No.: CD000247.pub2.

Watson RL et al. Antimicrobial Use for Pediatric Upper Respiratory Infections: Reported Practice, Actual Practice, and Parent Beliefs. Pediatrics 1999; 104: 1251 - 1257.

Avorn MD, Solomon DG. Cultural and Economic Factors That (Mis)Shape Antibiotic Use: The Nonpharmacologic Basis of Therapeutics. Ann Intern Med 2000; 133: 128 - 135.

World Health Organization. WHO Global Strategy for Containment of Antimicrobial Resistance. Available at http://www.who.int/drugresistance/WHO_Global_Strategy_English.pdf

Bronzwaer SLAM et al. A European Study on the Relationship between Antimicrobial Use and Antimicrobial Resistance. Emerg Inf Dis 2002; 8(3): 278 - 282.

Seamark DA et al. Field-testing and validation in a primary care setting of a point-of-care test for C-reactive protein. Ann Clin Biochem 2003; 40: 178 - 180.

Goossens H et al. Outpatient antibiotic use in Europe and association with resistance: a cross-national database study. Lancet 2005; 365: 579 - 587.

Seppälä H et al. The effect of changes in the consumption of macrolide antibiotics on erythromycin resistance in group A streptococci in Finland. N Engl J Med 1997; 337: 441 - 446.

Stephenson J. Icelandic researchers are showing the way to bring down rates of antibiotic-resistant bacteria. JAMA 1996: 275: 175.

Pepys MB. The acute phase response and C-reactive protein. In: Warrell DA, Cox TM, Firth JD, Benz EJ, eds. Oxford Textbook of Medicine, 4th ed. Oxford University Press, 2003. Vol 2, p.150 - 156.

World Health Organization. The evolving threat of antimicrobial resistance. Options for action. 2012. Available at http://whqlibdoc.who.int/publications/2012/9789241503181_eng.pdf

Dokumenty na stiahnutie

QuikRead CRP Prefilled Cuvettes Data Sheet (EN)

QuikRead CRP Prefilled Cuvettes Brief Instructions (SK)

Instructions for Fingertip Blood Collection (EN)

QuikRead Family Brochure (EN)

QuikRead 101 eLearning (EN)

Príbalové letáky

(Len pre informatívne účely. Poslednú verziu príbalového letáku nájdete vždy v súprave.)

QuikRead CRP Prefilled Cuvettes IFU (FI, SE, NO, DK), 134193, 134194,134195

QuikRead CRP Prefilled Cuvettes IFU (GB, DE, FR, IT), 134191, 134192

QuikRead CRP Prefilled Cuvettes IFU (CZ, SK, HU, PL), 134191, 134192

QuikRead CRP Prefilled Cuvettes IFU (SI ,RS, HR, GR), 134191, 134192

QuikRead CRP Prefilled Cuvettes IFU (ES, PT, NL, GB), 134191, 134192

QuikRead CRP IFU (GB, DE, FR, ES), 67961

QuikRead CRP Control IFU (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, SK, SI, SE, NO, DK, FI), 68296

Bezpečnostné listy

Bezpečnostné listy v anglickom jazyku nájdete na: QuikRead CRP v časti „Documents and materials“.

V slovenskom jazyku sú dostupné na vyžiadanie na adrese: orion@oriondiagnostica.sk.

Často kladené otázky

Prístroj QuikRead uvádza výsledok > 160 mg/l. Potreboval/-a by som však presnú hladinu CRP. Je ju možné získať?
Ak používate vzorky plazmy/séra, môžete ich pred pridaním do kyvety nariediť 0,9 % roztokom NaCl. Odporúčaný pomer riedenia je 1 + 1. Získaný výsledok nezabudnite vynásobiť hodnotou 2.

Omylom som cez víkend nechal/-a súpravu QuikRead CRP pri izbovej teplote. Môžem ju stále používať?
Áno, súpravu je možné použiť. Súpravu je možné jeden mesiac skladovať pri izbovej teplote (18 - 25 ºC). Ak ju v pracovnej dobe (7,5 hodín) denne používate pri izbovej teplote a potom skladujete pri teplote +2 až +8 ºC, súprava bude stabilná 3 mesiace.

Použil/-a som pacientovu vzorku plazmy o objeme 20 µl. Je výsledok, ktorý prístroj uvedie, konečný?
Nie. Pri použití 20 µl plazmy je nutné výsledok vynásobiť konštantou 0,6. Pri použití 12 µl plazmy alebo séra je možné výsledok priamo zistiť z obrazovky, nie je nutné robiť žiadne ďalšie výpočty.

Zaujali vás produkty?