Súbory cookie na našich webových lokalitách používame na zabezpečenie správneho fungovania webovej lokality a na uľahčenie jej optimálneho používania. Ďalším používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie o súboroch cookie získate tu.

X

QuikRead FOB kvantitatívne

QuikRead FOB kvantitatívne je imunologický kvantitatívny test určený na detekciu okultného krvácania vo vzorkách ľudskej stolice v prípadoch, keď existuje podozrenie na krvácanie z distálnej časti gastrointestinálneho traktu. Táto súprava sa používa s malým prístrojom QuikRead 101. Prístroj je možné v prípade potreby pripojiť k nemocničným/laboratórnym informačným systémom.

Všeobecne

Prítomnosť okultného krvácania v stolici (FOB) je známkou mnohých gastrointestinálnych porúch. Kvantitatívny test QuikRead FOB identifikuje pacientov, ktorí by mali podstúpiť ďalšie testy. Umožňuje včasnú detekciu potenciálne smrteľného ochorenia. Táto súprava je priamo pripravená na použitie. Postup testu je jednoduchý a presný. Výsledok získate za menej ako dve minúty.

Kvantitatívny test QuikRead FOB vám ponúka nasledujúce výhody

Spoľahlivosť

  • Kvantitatívne výsledné hladiny FOB sú reprodukovateľné v rozmedzí 100 - 1 000 ng/ml
  • Prístroj poskytuje objektívne odčítanie výsledkov

Rýchle výsledky

  • Výsledky sú k dispozícii v priebehu niekoľkých minút

Jednoduché použitie

  • Keďže je test jednoduchý, nevyžaduje žiadne špeciálne predchádzajúce školenie
  • Kalibrácia na magnetickej karte
  • Pohodlný odber vzoriek doma

Technické údaje

Dostupné produkty
Použitie Na diagnostické použitie in vitro
Metóda

Imunoturbidimetria

Typ vzorky Stolica
Informácie o prístroji

QuikRead 101

Doba potrebná na stanovenie výsledku Menej než 2 minúty
Čítanie výsledku Údaje uvádzané prístrojom
Skladovanie 2 - 8 ºC
Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný
  • Prístroj QuikRead 101 06078
  • Súprava na odber vzoriek QuikRead FOB 138822
  • Pozitívna kontrola QuikRead FOB 06027
Registrovaná ochranná známka QuikRead je registrovaná ochranná známka spoločnosti Orion Diagnostica Oy.

Informácie o okultnom krvácaní v stolici (FOB)

Krvácanie z gastrointestinálneho traktu v objeme 0,5 - 1,0 ml krvi denne sa považuje za fyziologicky normálne. V takýchto prípadoch je výsledok testu FOB negatívny. Ak je krvácanie silnejšie a výsledok testu FOB je pozitívny, pacient by mal podstúpiť dôkladné vyšetrenie (obvykle kolonoskopiu), ktorým bude možné nájsť zdroj krvácania. Ak budete chcieť porovnať kvantitatívne výsledky FOB, je nutné štandardizovať riedenie vzorky. Skúmavka na vzorky QuikRead FOB reguluje množstvo stolice (10 mg). Vzorka sa vkladá do 2 ml pufra, čím dosiahnete riedenie 1:200.

Imunologická metóda s protilátkami naviazanými na latex reaguje iba na ľudský hemoglobín. Pred odberom vzorky nie je teda nutné dodržiavať diétne obmedzenia. Inštitút European Group on Tumor Markers (EGTM) odporúča použitie kvantitatívneho imunologického testovania FOB, ktoré lekárovi umožňuje stanoviť hodnotu cut-off.

Americká gastroenterologická spoločnosť odporúča včasné každoročné testovanie na FOB u osôb s priemerným rizikom (asymptomatické, vek > 50 rokov, bez ďalších rizikových faktorov)1. V priebehu obdobia testovania je vhodné sa vyhnúť liekom spôsobujúcim gastrointestinálne podráždenie, ako sú napríklad nesteroidné protizápalové lieky, keďže ich užívanie môže viesť ku krvácaniu1. Následkom takéhoto postupu môže byť ďalšie zbytočné testovanie. Imunologické testy FOB (iFOBT) umožnili významné zvýšenie analytickej špecificity2.

Referencie

1 Winawer SJ, Fletcher RH, Miller L, Godlee F, Stolar MH, Mulrow CD, Woolf SH, Glick SN, Ganiats TG, Bond JH, Rosen L, Zapka JG, Olsen SJ, Gardello FM, Sisk JE, van Antwerp R, Brown-Davies C, Marciniak DA, Mayer RJ: Colorectal cancer screening: Guidelines and rationale; Gastroenterology 1997; 112: 594 - 642.

2 European Guidelines for Quality Assurance in Colorectal Cancer Screening and Diagnosis, European Union 2010.

Dokumenty na stiahnutie

QuikRead FOB quantitative Prefilled Cuvettes Data Sheet (SK)

QuikRead FOB quantitative Prefilled Cuvettes Brief Instructions (SK)

QuikRead Family Brochure (EN)

QuikRead 101 eLearning (EN)

Príbalové letáky

(Len pre informatívne účely. Poslednú verziu príbalového letáku nájdete vždy v súprave.)

QuikRead FOB quantitative Prefilled Cuvettes IFU (GB, DE, FR, IT), 138820

QuikRead FOB quantitative Prefilled Cuvettes IFU (FI, SE, NO, DK), 138820

QuikRead FOB quantitative Prefilled Cuvettes IFU (NL, ES, SI, GB), 138820

QuikRead FOB quantitative Prefilled Cuvettes IFU (CZ, SK, PL, HU), 138820

QuikRead FOB Sampling Set IFU (GB, DE, FR, NL, IT, ES, CZ, SK, HU, PL, SI, SE, NO, DK, FI), 138822

QuikRead FOB Sampling Set Patient IFU, 138822

QuikRead FOB Positive Control IFU (GB, DE, FR, RU, ES, IT, CZ, SK, HU, PL, SI, SE, NO, DK, FI), 06027

QuikRead FOB Control Quantitative (GB, DE, FR, NL, ES, IT, CZ, SK, SI, HU, PL, SE, NO, DK, FI), 144675

Bezpečnostné listy

Bezpečnostné listy v anglickom jazyku nájdete na: QuikRead FOB quantitative v časti „Documents and materials“.

V slovenskom jazyku sú dostupné na vyžiadanie na adrese: orion@oriondiagnostica.sk.

Zaujali vás produkty?