Súbory cookie na našich webových lokalitách používame na zabezpečenie správneho fungovania webovej lokality a na uľahčenie jej optimálneho používania. Ďalším používaním našej webovej lokality vyjadrujete súhlas s používaním súborov cookie. Ďalšie informácie o súboroch cookie získate tu.

X

QuikRead U-ALB

QuikRead U-ALB je rýchly test určený na kvantitatívne stanovenie hladiny albumínu vo vzorkách moču. Táto súprava sa používa spoločne s malým prístrojom QuikRead 101. Prístroj je možné v prípade potreby pripojiť k nemocničným/laboratórnym informačným systémom.

Všeobecne

Mierne zvýšená koncentrácia albumínu v moči, mikroalbuminúria (U-ALB), je varovným znakom prípadného renálneho poškodenia alebo kardiovaskulárneho ochorenia. QuikRead U-ALB je spoľahlivý test slúžiaci na detekciu mikroalbuminúrie. Poskytne vám kvantitatívne výsledky za niekoľko minút s presnosťou porovnateľnou s klinickými laboratórnymi testami. Test QuikRead U-ALB je obzvlášť vhodný na monitorovanie diabetikov a pravidelný skríning pacientov s rizikom rozvoja renálneho ochorenia alebo poškodenia obličiek.

Kvantitatívny test QuikRead U-ALB vám ponúka nasledujúce výhody

Spoľahlivosť

  • Kvantitatívne výsledky U-ALB sú reprodukovateľné v rozmedzí 5 - 150 mg/ml
  • Presnosť výsledkov je porovnateľná s výsledkami poskytovanými centrálnym laboratóriom
  • Koncentrácie až 40 g/l neovplyvňujú negatívne výsledok testu

Rýchle výsledky

  • Výsledky sú k dispozícii do troch minút

Jednoduché použitie

  • Test je jednoduchý, jeho použitie nevyžaduje žiadne špeciálne predchádzajúce školenie
  • Kalibrácia na magnetickej karte, bez krokov vyžadujúcich pipetovanie

Technické údaje

Dostupné produkty
Použitie Na diagnostické použitie in vitro
Metóda

Imunoturbidimetria

Typ vzorky Moč
Informácie o prístroji

QuikRead 101

Doba potrebná na stanovenie výsledku Niekoľko minút
Čítanie výsledku Údaje uvádzané prístrojom
Skladovanie 2 - 8 ºC
Materiál vyžadovaný, ale nedodávaný
  • Prístroj QuikRead 101 06078
  • s 0,8 ml dávkovačom pufru 05560
  • 20 µl kapiláry, 50 ks 67962
  • Piesty 50 ks 67966
Registrovaná ochranná známka QuikRead je registrovaná ochranná známka spoločnosti Orion Diagnostica Oy.

Informácie o mikroalbuminúrii

Nefropatia je jednou z najbežnejších komplikácií diabetu. Podľa medzinárodných odporúčaní je vhodné u diabetikov monitorovať prípadný rozvoj nefropatie. Keďže mikroalbuminúria svedčí o incipientnej nefropatii, diabetici by mali meranie koncentrácie albumínu v moči podstupovať niekoľkokrát ročne. Včasná detekcia mikroalbuminúrie je dôležitá, skorý zásah totiž môže zastaviť a dokonca zvrátiť rozvoj nefropatie. Keďže sa u pacientov s hypertenziou môže objaviť mikroalbuminúria, monitorovanie koncentrácie albumínu v moči môže byť pre nich prospešné.

Referencie

Viberti GC, Mogensen CE, Passa P et al. St Vincent declaration, 1994: Guideline for the prevention of diabetic renal failure.

Bigazzi R, Bianchi S, Baldari D and Campese V. Microalbuminuria predicts cardiovascular events and renal insufficiency in patients with essential hypertension. J Hypertension, 1998; 16, 1325 - 1333.

Dokumenty na stiahnutie

QuikRead U-ALB Data Sheet (SK)

QuikRead U-ALB Brief Instructions (EN)

QuikRead Family Brochure (EN)

QuikRead 101 eLearning (EN)

Príbalové letáky

(Len pre informatívne účely. Poslednú verziu príbalového letáku nájdete vždy v súprave.)

QuikRead U-ALB IFU (GB, DE, FR, FI, CN), 06014

Urine Albumin Control IFU (GB, DE, FR, ES, IT, CZ, SI, SE, NO, DK, FI), 67881

Bezpečnostné listy

Bezpečnostné listy v anglickom jazyku nájdete na: QuikRead U-ALB v časti „Documents and materials“.

V slovenskom jazyku sú dostupné na vyžiadanie na adrese: orion@oriondiagnostica.sk.

Zaujali vás produkty?