Zásady pre používanie sociálnych sietí

V súčasnej dobe je spoločnosť Orion Diagnostica aktívna na: LinkedIn, Twitter, Instagram a YouTube.
Odkazy na tieto kanály môžete nájsť na adrese www.oriondiagnostica.sk alebo na jednotlivých adresách:

LinkedIn: www.linkedin.com/company/orion-diagnostica
Twitter - @OrionDiagnostic: www.twitter.com/OrionDiagnostic
Instagram - @oriondiagnostica: www.instagram.com/oriondiagnostica/
YouTube: Orion Diagnostica’s YouTube account

Spoločnosť Orion Diagnostica poskytuje prostredníctvom sociálnych sietí iba všeobecné obchodné informácie, základné informácie o produktoch, diagnostike a voľných pracovných miestach. Všetok obsah profilov na sociálnych sieťach je v anglickom jazyku.

Ak sú otázky týkajúce sa podrobnejšieho popisu nášho produktu zaslané prostredníctvom sociálnej siete, vyzývame odosielateľa, aby v prípade, že očakáva odpoveď, odoslal otázku štandardnou cestou tj. na e-mail: orion@oriondiagnostica.sk

Tým pracovníkov spoločnosti Orion Diagnostica zodpovedný za komunikáciu na sociálnych sieťach dúfa, že prispievatelia sa budú riadiť dobrými mravmi a v komentároch dodržiavať zásady slušnosti. Vyhradzujeme si právo na odstránenie nevhodných komentárov v niektorých prípadoch.

Odmietnutie zodpovednosti

Orion Diagnostica nezodpovedá za komentáre vložené externými prispievateľmi na firemné profily spoločnosti, ani za iné akcie, závery alebo škody (priame alebo nepriame) vzniknuté na základe vyššie uvedeného. Profily spoločnosti Orion Diagnostica môžu obsahovať odkazy na externé webové stránky. Orion Diagnostica nenesie zodpovednosť za obsah zverejnený na týchto stránkach externými stranami.

Celý text o sociálnych sieťach v anglickom jazyku nájdete tu:

www.oriondiagnostica.com/social-media-policy/